Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3050.2 Ugovor o osnivanju tajnog društva
Silent partnership agreement

Pravni temelj

149. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3001.2 Društveni ugovor
3010.2 Statut dioničkog društva
3050.1 Ugovor o osnivanju tajnog društva
SUDSKA PRAKSA
Tajno društvo - odnosi koji nisu uređeni ugovorom (Pž-2561/03)
Tajno društvo - nastanak (Pž-2561/03)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Isprave koje se podnose uz upis u sudski registar (Pž-5232/09)
Napomena