Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3030 Ugovor o osnivanju komanditnog trgovačkog društva
Agreement on establishment of the limited partnership

Pravni temelj

133. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3100.1 Pravilnik o raduSlobodan pristup
3100.2 Pravilnik o radu
SUDSKA PRAKSA
Sjedište društva (Pž-4575/07)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Zaštita tvrtke (Pž 887/06)
Komanditno društvo - odgovornost komplementara (Rev 842/96)
Napomena