Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3060 Ugovor o osnivanju gospodarskog interesnog udruženja
Agreement on establishment of the economic interest grouping

Pravni temelj

587. ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3030 Ugovor o osnivanju komanditnog trgovačkog društva
3040 Ugovor o osnivanju javnog trgovačkog društva
3050.1 Ugovor o osnivanju tajnog društva
SUDSKA PRAKSA
Brisanje upisa iz sudskog registra (Pž-1094/2009)
Nadležnost u sporu trgovačkog društva i gospodarskog interesnog udruženja (Pž-2111/98)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Napomena