Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1250.3 Ugovor o ortaštvu
Contract of partnership

Pravni temelj

637.-660. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2159 Tužba radi isplate dobiti iz ortaštva
2158 Tužba radi polaganja računa ortaka i isplate dobiti
1250.1 Ugovor o ortaštvu
1250.2 Ugovor o ortaštvu
SUDSKA PRAKSA
Prestanak ortaštva (Gž-1453/09)
Ortaštvo (Rev-1553/2002-2)
Raspodjela imovine ortaka (Pž-4138/07)
Ugovor o ortaštvu - zajednička gradnja obiteljske kuće (Gž-427/17-2)
Ugovor o ortaštvu (Revt 302/14-2)
Ortaštvo - ispunjenje obveza (Revt 302/14-2)
Prestanak ortaštva (Rev x -569/11-2)
Raspodjela imovine ortaka (Pž-4138/07)
Prestanak ortaštva (Gž-2934/14-2)
Ortaštvo - ugovor o ulaganju (Gž-5292/12-2)
Napomena

Ortaštvo  pravna zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti u kojoj se dvije osobe ili više njih obvezuju uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja. Članovi mogu biti fizičke i pravne osobe. Ortaštvo se zasniva ugovorom koji sklapaju članovi (ortaci). Za sklapanje ugovora nije potreban neki poseban oblik, pa ga se moće sklopiti prešutno ili na konkludentan način, no važno je utvrditi da prava volja ugovornih strana ide za zasnivanjem ortaštva. Na zajedničku imovinu ortaka primjenjuju se pravila o zajedničkom vlasništvu. Zajedničku imovinu ortaka karakterizira da je svako pravo koje ulazi u imovinu ortaštva nepodijeljeno i onda kad je odrediva veličina udjela pojedinih ortaka. Za obveze ortaštva prema trećima odgovaraju ortaci zajedničkom imovinom ortaštva i njihovim od toga odvojenim vlastitim imovinama. Ortaštvo prestaje ostvarenjem zajedničkog cilja i ako njegovo ostvarenje postane nemogućim, protekom vremena na koje je sklopljen ugovor o ortaštvu, propašću zajedničke imovine, sporazumom ortaka, smrću odnosno prestrankom postojanja ortaka pravne osobe te istupom ortaka ako ortaštvo čine dva ortaka. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str.961.-963.)