Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1040 Ugovor o obnovi (novaciji)
Substituted agreement

Pravni temelj

145.-149. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1020.1 Ugovor o preuzimanju ispunjenja
1041 Ugovor o nagodbi
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Pobojni ugovori (Rev x 1040/11-2)
Obnova pretpostavke (Pž-6092/2003)
Napomena

 

Obnova  ugovor kojim stranke mijenjaju pravnu osnovu ili glavnu činidbu svo­je dosadašnje obveze, zbog čega stara obveza u pravilu prestaje, a zamjenjuje ju nova; novacija. Obnova je jedan od načina prestanka do tada postoje­će obveze, ali sklapanjem ugovora o obnovi ne prestaje i obveznopravni odnos između strana­ka, već se preinačuje, tj. do tada postojeći obvez­ni odnos pretvara se u drukčiji obvezni odnos između istih stranaka. Ako je obveza već ugašena, ne može doći do novacije, nego do nastanka nove obve­ze. To vrijedi i ako obveza potječe iz apsolutno ništetnoga ugovora, Ako obveza potječe iz pobojnoga ugovora, ugovor o obnovi je valjan ako je stranka koja se na pobojnost može pozivati znala za pobojnost. Obnoviti se mogu i prirodne obveze; suglasnost volja (ugovor) duž­nika i vjerovnika da staru obvezu zamijene no­vom. Ako je za nastanak nove obveze potrebna određena for­ma, ugovor o obnovi mora biti sklopljen u toj formi. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str.  874.-875.)