Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1340.3 Ugovor o nalogu
Mandate contract

Pravni temelj

763.-784. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1340.1 Ugovor o nalogu
2192.2 Tužba radi naknade nužnih izdataka poslovođe bez naloga
2191.1 Tužba radi naknade nužnih izdataka poslovođe bez naloga
2165 Tužba radi naknade štete nalogoprimcu
1155 Ugovor o prodajnom nalogu
2165 Tužba radi naknade štete nalogoprimcu
1340.2 Ugovor o nalogu
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o prodajnom nalogu (Pž-2729/97)
Ugovor o nalogu (Gž-1908/15-2)
Poslovodstvo bez naloga (Gž-1644/07)
Poslovodstvo bez naloga - obavljanje tuđih poslova protiv zabrane (Gž-360/07-2)
Komisija - sklapanje pravnog posla pod nepovoljnijim uvjetima od naloga (Pž-3276/99)
Poslovodstvo bez naloga (Rev -2200/2012-3)
Ugovor o nalogu (Pž-4917/04)
Napomena

Nalog    jednostrana izjava volje kojom jedna osoba (mandant, nalogodavac, gospodar posla) nalaže drugoj osobi (mandataru, nalogoprimcu) a ujedno je i ovlašćuje, da za njezin račun obavlja određene pravne ili faktične poslove; mandat. Obveza i ovlast obavljanja poslova mandanta ne nastaje dok mandatar ne prihvati nalog, kada nastaje ugovor o nalogu. Nalog se može prihvatiti i šutnjom. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 778.)