Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1041 Ugovor o nagodbi
Contract of settlement

Pravni temelj

150.-159. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1060 Ugovor o otpustu duga
1050 Ugovor o prijeboju (kompenzaciji)
1040 Ugovor o obnovi (novaciji)
2109 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora o nagodbi
2108 Tužba radi ispunjenja ugovora o nagodbi
2496.2 Izvansudska nagodba
2496.1 Izvansudska nagodba
SUDSKA PRAKSA
Nagodba (Pž-7177/2005)
Pregovori koji prethode sklapanju ugovora (Pž-1881/00)
Nagodba (Rev x 60/10-2)
Pisani oblik ugovora (Rev-407/2007-2)
Nagodba (Rev-520/08-2)
Napomena

 

Nagodba   ugovor kojim osobe između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu, uzajamnim popuštanjem prekidaju spor odnosno uklanjaju neizvjesnost i određuju svoja uzajamna prava i obveze.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 770.-771.)