Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1116 Ugovor o kupoprodaji s kaparom
Contract of sale with deposit

Pravni temelj

376.-473. i 303.-305. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1107 Ugovor o kupoprodaji sa odgodnim uvjetom
1109 Ugovor o kupoprodaji u korist treće osobe
1110 Ugovor o kupoprodaji s pravom prvokupa
1112 Ugovor o kupoprodaji po uzorku
1113 Ugovor o kupoprodaji sa specifikacijom
1114 Ugovor o kupoprodaji sa pridržajem prava vlasništvaSlobodan pristup
1115 Ugovor o kupoprodaji sa obročnom otplatom cijene
1117 Ugovor o kupoprodaji s odustatninom
SUDSKA PRAKSA
Kapara - kad nema kupoprodaje (Rev 3248/1999)
Kupoprodaja tuđe stvari (Rev -1370/09-2)
Kupoprodaja - odgovornost za nedostatke (Pž-4860/2007)
Kupoprodaja - obavijest o nedostacima stvari (Rev-618/11-2)
Kapara - smanjenje (Rev-399/2007-2 )
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Kapara kod ugovora bez pravnog učinka (Rev 1285/08-2)
Kapara - vraćanje i uračunavanje (Rev 399/07-2)
Napomena

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko drugo pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji nekretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bitnim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom stanju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup¬ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, isplata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, duguje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduzeti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)