Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1111 Ugovor o kupoprodaji na pokus
Sale on approval

Pravni temelj

456.-459.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1120 Ugovor o kupoprodaji sa isključenjem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
1118 Ugovor o kupoprodaji s kaucijom
1116 Ugovor o kupoprodaji s kaparom
1115 Ugovor o kupoprodaji sa obročnom otplatom cijene
1114 Ugovor o kupoprodaji sa pridržajem prava vlasništvaSlobodan pristup
1113 Ugovor o kupoprodaji sa specifikacijom
1112 Ugovor o kupoprodaji po uzorku
1107 Ugovor o kupoprodaji sa odgodnim uvjetom
SUDSKA PRAKSA
Kupoprodaja tuđe stvari (Rev -1370/09-2)
Kupoprodaja - odgovornost za nedostatke (Pž-4860/2007)
Kupoprodaja - obavijest o nedostacima stvari (Rev-618/11-2)
Ugovor o kupoprodaji na pokus (Pž-2379/03)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Napomena

Kupnja na probu (pokus)  ugovor o kupoprodaji kojim stranke ugovaraju da kupac zadržava pravo isprobati stvar i utvrditi odgovara li njegovim potrebama te izjasniti se ostaje li pri ugovoru; kupnja na pokus ili ogled. Ako stranke izričito ne ugovore raskidni uvjet, ugovor je zaključen pod odgodnim, u pravilu potestativnim uvjetom. Ako je stvar predana kupcu pa on odmah po isteku roka određenoga za probu ne obavijesti prodavatelja da odustaje od ugovora ili ne vrati stvar, smatra se da je ostao pri ugovoru. Izjavi li kupac da ne prihvaća kupnju, smatra se da ugovor nije ni nastao, a kupac je dužan odmah vratiti stvar, inače odgovara za štetu. Kako je riječ o ugovoru s odgodnim uvjetom, vlasništvo stvari ne prelazi na kupca u trenutku predaje na probu, nego u trenutku izjave da ostaje pri ugovoru. Stoga i rizik slučajne propasti stvari do izjave kupca da prihvaća stvar ili do isteka roka probe snosi prodavatelj. Ako stvar nije pre dana kupcu, prodavatelj mu je dužan omogućiti pregled stvari, a kupac ga je dužan u roku obavijestiti ostaje li pri ugovoru. Šutnja se u tom slučaju tumači kao odustanak. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.)