Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1104 Ugovor o kupoprodaji dionica
Contract of sale of the shares

Pravni temelj

376.-473.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1704.2 Ugovor o prijenosu poslovnog udjela
1704.1 Ugovor o prijenosu poslovnog udjela
3952 Odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničara
3967 Odluka o pravu na opcijsku kupnju dionica
SUDSKA PRAKSA
Međunarodna kupoprodaja (Pž-3223/2005)
Upis u registar dionica (Revt-93/10-2)
Izvadak iz sudskog registra (Pž-8126/2004)
Glas dioničara (Pž-2035/2005)
Opseg prokure - ugovor o prijenosu dionica (Pž-3421/97)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)
Ugovor o kupoprodaji - isplata cijene (Pž-2379/03)
Pravo dioničara da budu obaviješteni (Pž-7230/03)
Napomena

Kupoprodaja  ugovor kojim se prodavatelj obvezuje kupcu predati stvar tako da kupac stekne pravo vlasništva stvari ili na nj prenijeti neko drugo pravo, a ako vršenje toga prava zahtijeva posjed stvari, i predati mu stvar. Kupac se obvezuje za prenesenu stvar ili pravo platiti kupovnu cijenu. Kupoprodaja je dvostrano obvezujući, konsenzualni ugovor, jer predaja stvari nije akt sklapanja ugovora, nego akt ispunjenja obveza. U pravilu taj je ugovor komutativan i neformalan, osim ako volja stranaka ili zakon zahtijeva formu. ZOO zahtijeva formu za ugovor o prodaji nekretnina i ugovor o prodaji s obročnim otplatama cijene. Ugovor nastaje kada se stranke suglase o bitnim elementima prodaje, a to su predmet i cijena, osim ako je za ugovor potrebna i posebna forma. Predmet prodaje mogu biti stvari i prava. Moguća je i prodaja buduće stvari (kupnja nadane stvari) pa se ugovor sklapa pod odgodnim uvjetom, tj. kupac plaća cijenu ako stvar nastane i u količini u kojoj nastane. Osnovna je prodavateljeva obveza predati stvar sa svim sastavnim dijelovima, pripadcima i ugovorenim plodovima, u ispravnom stanju. U trenutku predaje rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari prelazi s prodavatelja na kup¬ca, čak i kad kupac nije postao vlasnik jer ni prodavatelj nije bio vlasnik. Rizik prelazi na kupca prije predaje ako je pao u vjerovničko zakašnjenje. Osnovna je kupčeva obveza isplatiti cijenu u ugovorenom mjestu i vremenu (kupovnina). Ako drukčije nije ugovoreno ili uobičajeno, isplata se obavlja u mjestu i u trenutku predaje stvari. Ako kupac zakasni s isplatom cijene, duguje zatezne kamate, a ako stvar prodana na kredit daje plodove ili koristi, duguje kamate od dana predaje stvari bez obzira na to kasni li s isplatom cijene. Kupac je dužan preuzeti stvar, tj. poduzeti radnje koje su prema ugovoru ili prirodi posla potrebne za izvršenje predaje, te odnijeti stvar. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 642.-644.)