Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1510.2 Ugovor o kreditu
Loan contract

Pravni temelj

1021.-1024.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1501 Ugovor o ulogu na štednju
1503.1 Ugovor o tekućem računu
1503.2 Ugovor o tekućem računu
1505 Ugovor o sefu
1510.1 Ugovor o kreditu
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o kreditu - oblik (Pž-6911/02)
Ugovor o kreditu - zastara potraživanja (Pž-5536/04)
Napomena