Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1025 Ugovor o jamstvu
Guarantee Slobodan pristup

Pravni temelj

104.-129. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1062 Ugovor o otpustu duga jamcu
2107 Tužba radi ispunjenja ugovora o jamstvu
SUDSKA PRAKSA
Izjava jamca platca (Revt 109/12-2)
Solidarno jamstvo (Rev x 236/2009-2)
Jamstvo - opseg odgovornosti (Pž-650/04)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Oblik ugovora o jamstvu (Gž-1519/16-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Ugovor o jamstvu (Gž-457/17-2)
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Napomena

 

Jamstvo   ugovor kojim se treća osoba, jamac ili poruk, obvezuje vjerovniku da će ispuniti dužnikovu obvezu ako to ne učini dužnik. Jamčeva obveza je akcesorna, što znači da postoji ako postoji valjana obveza glavnoga dužnika. Daljnja karakteristika jamstva je supsidijarnost, što znači da  vjerovnik može tražiti ispunjenje obveze od jamca tek onda kad se nije uspio namiriti od glavnog dužnika. Ispunjenje od jamca iznimno se može tražiti i bez prethodnog pozivanja glavnog dužnika na ispunjenje ako je očito da su dužnikova sredstva nedovoljna za ispunjenje obveze ili je glavni dužnik pao pod stečaj. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 515.-516.)