Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

869.-880. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1345.2 Ugovor o ispitivanju robe
1345.1 Ugovor o ispitivanju robe
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o pružanju javne usluge potrošaču (Gž-2671/13-2)
Naziv ugovora (Rev-148/2008-2)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Pž-5925/2007)
Napomena