Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1345.1 Ugovor o ispitivanju robe
Contract for the inspection of goods

Pravni temelj

869.-880. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1345.2 Ugovor o ispitivanju robe
1347 Ugovor o ispitivanju usluga
SUDSKA PRAKSA
Odgovornost za štetu imatelja opasne stvari (Rev-926/2006-2)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Sklapanje ugovora od strane neovlaštene osobe (Rev-776/2004-2)
Odgovornost proizvođača za štetu (Rev -2105/11-4)
Ugovor sklopljen na daljinu (Gž - 2862/12)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)
Napomena

 

Ugovor o ispitivanju robe  ugovor kojim se jedna ugovorna strana obvezuje stručno i nepristrano obaviti ugovorenu kontrolu robe i o tome izdati certifikat, a druga se strana obvezuje za obavljenu kontrolu isplatiti ugovorenu naknadu. Kontrola robe se može sastojati u utvrđivanju identiteta, kvalitete, kvantitete te drugih svojstava robe. Pojam kontrole roba treba razlikovati od pojma kontrole u javne svrhe, kontrole u svrhu klasifikacije brodova te kontrole za potrebe vještačenja pri sudu, arbitraži, odnosno kontrole u znanstvene i tehničke svrhe. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 1056.-1057.)

 

 ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA