Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1345.1 Ugovor o ispitivanju robe
Contract for the inspection of goods

Pravni temelj

869.-880. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1120 Ugovor o kupoprodaji sa isključenjem odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
1345.2 Ugovor o ispitivanju robe
1347 Ugovor o ispitivanju usluga
SUDSKA PRAKSA
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Gl-1645/10-2)
Kupoprodaja - odgovornost za materijalne nedostatke (Pž-4173/2004)
Kupoprodaja - obavijest o nedostacima stvari (Rev-618/11-2)
Kupoprodaja - odgovornost za nedostatke (Pž-4860/2007)
Napomena

Ugovor o ispitivanju robe  ugovor kojim se jedna ugovorna strana obvezuje stručno i nepristrano obaviti ugovorenu kontrolu robe i o tome izdati certifikat, a druga se strana obvezuje za obavljenu kontrolu isplatiti ugovorenu naknadu. Kontrola robe se može sastojati u utvrđivanju identiteta, kvalitete, kvantitete te drugih svojstava robe. Pojam kontrole roba treba razlikovati od pojma kontrole u javne svrhe, kontrole u svrhu klasifikacije brodova te kontrole za potrebe