Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

702.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1905 Ugovor o licenciji
1907 Ugovor o podlicenciji
2402 Tužba radi povrede patenta
2410 Tužba radi povrede prava industrijskog obličja
2422.1 Tužba radi povrede žiga
SUDSKA PRAKSA
Nositelj isključive licencije (Pr Pž-6924/05-3)
Ugovor o licenciji (Pž-2645/97)
Napomena