Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

1170.1 Ugovor o doživotnom uzdržavanju
Life maintenance contract Slobodan pristup

Pravni temelj

579.-585. ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2151 Tužba radi isplate naknade uslijed raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju
1171.1 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanjuSlobodan pristup
2149 Tužba za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - ugovor o darovanju (Gž-1360/06-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju – raskid (2. P-150/2021-13).
Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti (Rev-717/2005-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Rev 1632/2019-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - nedopuštena pobuda (Gž-1329/17-4)
Nedopuštena pobuda - ugovor o doživotnom uzdržavanju (Rev-x 121/11)
Naknadno pronađena imovina (Gž 699/2019-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-1244/09-2)
Prekid parničnog postupka - valjanost ugovora o doživotnom uzdržavanju (Gž-3460/14-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-63 70/08-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Napomena

Ugovor o doživotnom uzdržavanju  ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) ob­vezuje uzdržavati drugu stranu ili trećega (pri­matelj uzdržavanja) do njegove smrti, a druga se strana obvezuje davatelju uzdržavanja kao naplatu za uzdržavanje dati svu svoju imovinu ili njezin dio, s tim da se stjecanje stvari i prava koji čine tu imovinu i koji su objekt toga ugo­vora odgađa do smrti primatelja uzdržavanja.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.-1653.)