Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

-

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2010 Tužba radi utvrđenja zajedničkog vlasništva
1850 Međuvlasnički ugovor
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari
SUDSKA PRAKSA
Razvrgnuće suvlasničke zajednice (Gž- 820/09-2)
Presuda umjesto diobnog ugovora (Gž 8914/11)
Geometrijska dioba nekretnine- civilna dioba (Gž -8057/12)
Razvrgnuće suvlasničke zajednice nad nekretninom (Gž-854/08)
Geometrijska dioba (Gž. 314/10-2)
Upravljanje zajedničkom stvari - izvanredna uprava (Gž-2977/12-2)
Sudska dioba suvlasničke nekretnine (Gž-372/2007)
Napomena

 

Zajedničko vlasništvo    pravo vlasništva više osoba na istoj nepodijeljenoj stvari s udjelima koji nisu određeni, ali su odredivi. Stvar može biti u zajedničkom vlasništvu samo na temelju zakona. Kod zajedničkog vlasništva postoji određena veza osobnopravne naravi između zajedničara (nasljedstvo, ortaštvo). Zajedničari mogu štiti zajedničku stvar samo kao cjelinu. U sumnji sudjeluju li osobe u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu neke stvari, smatra se da se radi o suvlasništvu. Zajedničari imaju pravo na diobu zajedničke stvari, nakon čega nastaje suvlasništvo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1800.)