Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

583.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1311 Ugovor o osiguranju doživotnog smještaja
1171 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanjuSlobodan pristup
2151 Tužba radi isplate naknade uslijed raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju
1170.1 Ugovor o doživotnom uzdržavanjuSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Preuranjeno podnesena žalba (Gž-602/08)
Dokazivanje (Pž-4322/09)
Parnični troškovi (Rev-643/2008-2)
Promjena adrese (Rev 1556/09-5)
Smanjenje tužbenog zahtjeva (Gžx-297/14-2)
Prekid parničnog postupka - valjanost ugovora o doživotnom uzdržavanju (Gž-3460/14-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju - ugovor o darovanju (Gž-1360/06-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-63 70/08-2)
Ugovorna kazna - raskid ugovora (Revt 304/11-2)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (Gž-1244/09-2)
Naknadno pronađena imovina (Gž 699/2019-2)
Vrijednost predmeta spora (Rev-x 962/12-2)
Napomena

Ugovor o doživotnom uzdržavanju  ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje uzdržavati drugu stranu ili trećega (pri matelj uzdržavanja) do njegove smrti, a druga se strana obvezuje davatelju uzdržavanja kao naplatu za uzdržavanje dati svu svoju imovinu ili njezin dio, s tim da se stjecanje stvari i prava koji čine tu imovinu i koji su objekt toga ugovora odgađa do smrti primatelja uzdržavanja.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.-1653.)