Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

583. i 589.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1171.1 Ugovor o dosmrtnom uzdržavanjuSlobodan pristup
2151 Tužba radi isplate naknade uslijed raskida ugovora o doživotnom uzdržavanju
2149 Tužba za raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju
1166 Ugovor o darovanju za slučaj smrti
1170.1 Ugovor o doživotnom uzdržavanjuSlobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - buduća imovina (Gž-5086/12-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - oblik (Rev 830/07-2)
Poslovodstvo bez naloga (Rev -2200/2012-3)
Odgovornost za raskid ugovora o dosmrtnom uzdržavanju (Gž-200/08-2)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Valjanost ugovora (Gž-2204/10)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - zabilježba u zemljišnim knjigama (11 Gž.3019/11-2)
Valjanost ugovora o doživotnom uzdržavanju (Rev -209/12-3)
Ugovorna kazna - raskid ugovora (Revt 304/11-2)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju - aneks (Gž Zk-497/17-2)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Napomena

 

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju  ugovor kojim se jedna strana (davatelj uzdržavanja) obvezuje uzdrža vati drugu stranu ili trećega (primatelj uzdrža­vanja) do njegove smrti, a druga se strana obve zuje prenijeti joj za života svu svoju imovinu ili njezin dio. Davatelj uzdržavanja stječe stvari i/ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu se na temelju ugovora prenesu na zakonom predviđeni način. Na ugovor o dosmrtnom uzdržavanju na odgovarajući se način primjenjuju odredbe obveznoga prava u ugovoru o doži votnom uzdržavanju. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.)