Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

599.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1300.1 Ugovor o djelu
1300.2 Ugovor o djelu
21541 Tužba za raskid ugovora o djelu Slobodan pristup
2153 Tužba radi isplate naknade iz ugovora o djelu
2152 Tužba radi ispunjenja ugovora o djelu
2138 Tužba za raskid ugovora o kupoprodaji
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora - učinak (Rev x -645/2009-2)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Raskid ugovora prije isteka roka (Pž-6944/2003)
Ugovor o kupoprodaji prema ugovoru o djelu (Pž-7645/03)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Pž-3942/04)
Valjanost ugovora (Gž-2204/10)
Djelomična ništetnost (Pž-456/2007)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Ugovor o djelu - isplata naknade (Rev-1201/11-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Naknada štete - nasljeđivanje potraživanja (Gž-171/11)
Raskid ugovora - učinak (Rev-266/2007-2)
Napomena

 

Ugovor o djelu ugovor kojim se izvo­đač obvezuje obaviti određeni posao (izradba ili popravak stvari, izvršenje fizičkoga ili um­noga rada i si.), a naručitelj se obvezuje platiti mu za to naknadu. U pravilu je neformalan, konsenzualan, naplatan i često ugovor sa stro­go osobnom činidbom. Objekt je obveze izvođa­ča rezultat rada, a ne funkcija rada. Ako se izvođač obveze izraditi pokretnu stvar od svojega materijala, u sumnji se smatra da je posrijedi kupoprodaja, osim ako su ugovaratelji imali na umu osobitu vrijednost izvođa­čeva rada. Izvođač je obvezan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima struke, u ugovore­nom ili razumnom roku.  (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1652.)