Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

167. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2003 Tužba radi smetanja posjeda prava (služnostI)
2004 Tužba radi smetanja posjeda (nekretnina)
2005 Tužba radi smetanja posjeda (pokretnina)
2040 Tužba vlasnika radi vraćanja nekretnine od posjednika (Reivindikacija)
2043 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva predmjevanog vlasnika (Actio Publiciana) Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Tužba zbog uznemiravanja (Actio negatoria) (Rev x-9/2009-2)
Zaštita od uznemiravanja (Rev-754/11-2)
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama (Rev-2429/10-2)
Zaštita od uznemiravanja (Rev-754/11-2)
Smetanje posjeda (13 Gž.3280/11-2)
Uznemiravanje vlasnika nekretnine sadnjom čempresa (Gž.4084/11-2)
Uznemiravanje vlasnika postavljanjem betonskih stupova (Gž.178/10-2)
Sudska zaštita posjeda (Rev x -1078/2012-2)
Zahtjev za uklanjanje izvora imisija (Gž- 1522/12-2)
Actio negatoria (Gž-299/13-2)
Prestanak vlasništva propašću stvari (Rev x -732/13-2)
Negatorna vlasnička tužba (Gž-3396/16)
Tužba zbog uznemiravanja (Actio negatoria) (Gž-2380/07)
Napomena

 

Actio negatoria    tužba kojom se traži prestanak uznemiravanja. Njome vlasnik zahtijeva od osobe koja ga u izvršavanju njegovih vlasničkih ovlasti samovlasno uznemirava na drugi način, a ne oduzimanjem stvari, da uznemiravanje prestane.  Samovlasna su ona uznemiravanja za koja osoba koja ih je počinila nije ovlaštena, jer nisu utemeljena na nekom njezinu subjetivnom pravu, ni na zakonskom ograničenju vlasnikova prava. Tužitelj treba dokazati da je stvar njegovo vlasništvo i da ga tuženik uznemirava u izvršavanju njegovih ovlasti u pogledu te stvari. Tužitelj ne mora dokazivati da je uznemiravanje protupravno. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 6.-7.)