Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2541 Tužba stečajnog vjerovnika radi pobijanja inkongruentne pravne radnje stečajnog dužnika
2510 Tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku
SUDSKA PRAKSA
Pojam stečajnog vjerovnika (Pž-4161/00)
Vrijeme poduzimanja pravne radnje (Pž-6671/2003)
Kongruentna pravna radnja (Pž-3986/00)
Kongruentna pravna radnja (Pž-1230/03)
Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-2798/2004)
Namirenje stečajnog vjerovnika (Pž-951/10)
Rješenje o otvaranju stečajnog postupka (Pž-6871/2010)
Prijavljivanje tražbina stečajnog vjerovnika ( Pž-4320/2010)
Skraćeni stečajni postupak (St-538/12)
Vrijeme poduzimanja pravne radnje (Pž-6671/2003)
Zadržavanje prava na prijeboj (Pž-5627/06)
Tražbine stečajnog postupka (Revt-47/10-2)
Stečaj - primjena odredaba o parničnom postupku (Pž-5036/2010)
Napomena

 

Kongruentno pokriće   davanje ili omogućivanje osiguranja ili namirenja na način i u vrijeme u skladu sa sadržajem prava nekoga stečajnoga vjerovnika. Pravna radnja poduzeta u posljednja tri mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, kojom je jednom stečajnom vjerovniku pruženo kongruentno pokriće, može pobijati ako je u vrijeme kada je poduzeta dužnik bio nesposoban za plaćanje i ako je vjerovnik u to vrijeme znao za tu nesposobnost. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 605.-606.)