Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2500 Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka Slobodan pristup
2542 Tužba radi utvrđenja osnovanosti osporene tražbine
2524 Izvješće stečajnoga upravitelja o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase
2540 Tužba stečajnog vjerovnika radi pobijanja kongruentne pravne radnje stečajnog dužnika
SUDSKA PRAKSA
Inkongruentno namirenje (Pž-231/04)
Vrijeme poduzimanja pravne radnje (Pž-6671/2003)
Inkongruentno namirenje (Pž-4032/2005)
Pojam stečajnog vjerovnika (Pž-4161/00)
Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-2798/2004)
Dužnosti stečajnog upravitelja (Pž-4111/2010)
Namirenje stečajnog vjerovnika (Pž-951/10)
Prijelaz prava sa stečajnog dužnika na stečajnog upravitelja (Pž-213/11)
Rješenje o otvaranju stečajnog postupka (Pž-6871/2010)
Stečaj - primjena odredaba o parničnom postupku (Pž-5036/2010)
Napomena

Inkongruentno pokriće    davanje ili omogućavanje osiguranja ili namirenja stečajnomu vjerovniku koje on nije imao pravo zahtijevati na taj način ili u to vrijeme. Pravna radnja kojom je pruženo inkongruentno pokriće može se pobijati ako je poduzeta u posljednjem mjesecu prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ili nakon toga, ili ako je poduzeta tijekom trećega ili drugoga mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka, a dužnik je u to vrijeme bio nesposoban za plaćanje, ili ako je poduzeta tijekom trećega ili drugoga mjeseca prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka a vjerovnik je u vrijeme njezina poduzimanja znao da se njome oštećuju stečajni vjerovnici. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str.447.)