Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

291. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2032 Tužba radi utvrđenja da izgrađena zgrada pripada vlasniku zemljišta
2037 Tužba nositelja prava građenja radi uklanjanja zgrade sa zemljišta opterećenog pravom građenja
2053 Tužba radi utvrđenja da nositelju prava građenja pripada pravo služnosti
2071 Tužba radi ostvarenja stvarnog tereta izvršenjem činidbe
2075 Tužba nositelja prava građenja radi utvrđenja vlasništva
2076 Tužba radi ukinuća prava građenja
1840.1 Ugovor o zasnivanju prava građenja
SUDSKA PRAKSA
Zaštita prava korisnika tereta u ZK (Pž-6646/03)
Tužba korisnika tereta (Pž-6646/03)
Dopuštena samopomoć (Gž-856/14-2)
Pravo građenja (Gž-1815/2008-2)
Pravo građenja II (Pž-1404/04)
Građenje na tuđem zemljištu (Rev-1429/10-2)
Privođenje svrsi građevinskog zemljišta (Gž-1864/12)
Napomena

Stvarni teret  za svakoga mjerodavna opterećenost nekretnine nečijim ograničenim stvarnim pravom koje svog nositelja ovlašćuje na ponavljana davanja i/ili činjenja na teret vrijednosti te nekretnine. Korisnik može biti određen realiter (u korist određene nekretnine)  ili personaliter (u korist određene osobe). S obzirom na pravni temelj svojega nastanka stvarni tereti se dijele na privatnopravne i javnopravne. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1538.-1539.)