Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

57.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1805 Ugovor o raspolaganju zajedničkom stvari
1806 Ugovor o diobi zajedničke stvari
SUDSKA PRAKSA
Tužba radi utvrđenja (Pž-7895/03)
Sadržaj tužbe (Rev-532/07-2)
Stjecanje vlasništva - razvrgnuće (Rev–132/03)
Napomena

 

Zajedničko vlasništvo    pravo vlasništva više osoba na istoj nepodijeljenoj stvari s udjelima koji nisu određeni, ali su odredivi. Stvar može biti u zajedničkom vlasništvu samo na temelju zakona. Kod zajedničkog vlasništva postoji određena veza osobnopravne naravi između zajedničara (nasljedstvo, ortaštvo). Zajedničari mogu štiti zajedničku stvar samo kao cjelinu. U sumnji sudjeluju li osobe u suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu neke stvari, smatra se da se radi o suvlasništvu. Zajedničari imaju pravo na diobu zajedničke stvari, nakon čega nastaje suvlasništvo. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1800.)