Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

241.ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1821 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo uporabe)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja)
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
SUDSKA PRAKSA
Zastara naknade štete iz osnove izgubljene zarade (Rev -1292/10-2)
Zastara regresnog zahtjeva osiguratelja (Gžn-2740/09)
Prekid zastare - rokovi (Pž-456/2007)
Zastarni rok naknade štete (Rev 1841/11-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Napomena

 

Osobne služnosti    stvarna prava koja ovlašćuju pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari. Osobne služnosti su strogo osobna prava ustanovljena u korist određene osobe a traju onoliko vremena za koliko su osnovane, najduže do ovlaštenikove smrti. Nasljedive su samo ako su izričito osnovane za ovlaštenikove nasljednike. Načelno su djeljive. U osobne služnosti spadaju pravo plodouživanja, pravo uporabe i pravo stanovanja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1003.)