Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

159.- 160. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2061 Tužba radi utvrđenja stjecanja služnosti dosjelošću
2038 Tužba radi utvrđenja prava vlasništva pokretnine stečene dosjelošću
2027 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva na plodovima
2025 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva prisvojenjem napuštene stvari
2023 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva pokretnine od nevlasnika
2024 Tužba radi utvrđenja stjecanja prava vlasništva od nevlasnika i brisanja uknjižbe
SUDSKA PRAKSA
Izdavanje tabularne isprave (Gž-8317/11)
Tužba za opravdanje predbilježbe (Gž-7700/12-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Ugovor o korištenju stana - pravna osnova za dosjelost (15 Gž.824/10-2)
Stjecanja prava vlasništva dosjelošću (Gž-8015/13-2)
Stjecanje prava vlasništva (Rev-976/2006-2)
Stjecanje vlasništva od nevlasnika (Rev-988/2007-2)
Objekt prava vlasništva (Gž-1679/2009-2)
Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (Rev -139/2010-2)
Nepošteni posjednik nekretnine - dosjelost (Rev 1519/2009-2)
Rok za stjecanje vlasništva dosjelošću (Gž- 3082/09)
Predbilježba prava vlasništva nekretnine prodane strancu (Gž-1011/04)
Tabularna isprava za upis prava vlasništva (Gž-3740/11)
Napomena

Dosjelost   stjecanje vlasništva nad stvarju koja pripada drugomu posjedovanjem te stvari kroz zakonom određeno vrijeme, ako su ispunjeni i ostali uvjeti koje propisuje zakon za različite vrste dosjelosti. Dosjelost je izvorni način stjecanja vlasništva, jer se vlasništvo stječe bez oslonca na volju i pravo dosadašnjega vlasnika.  Prema hrv. pravu postoje dvije vrste dosjelosti: redovita i izvanredna koje se razlikuju glede kakvoće posjeda. Za redovitu dosjelost traži se tzv. kvalificiran posjed, tj. pošten, zakonit i istinit posjed, a za izvanrednu samo pošten posjed. Kod redovite dosjelosti, rok dosjelosti za pokretnine iznosi 3 god., a za nekretnine 10 godina. Kod izvanredne dosjelosti, rok dosjelosti za pokretnine iznosi 10, a za nekretnine 20 godina. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 247.)

 

Knjižne isprave  (tabularne isprave)  isprave na temelju kojih se dopušta upis u zemljišnu knjigu. Jedna je od temeljnih pretpostavki dopustivosti, u pravilu svakog zemljišnoknjižnog upisa, jer zemljišnoknjižni sud odlučuje u pravilu samo na temelju prijedloga za upis i tabularnih isprava, bez rasprave i bez saslušanja stranaka. Knjižne isprave se prema svom nastanku dijele na privatne i javne. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 590.)