Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

158.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2496.1 Izvansudska nagodba
2486 Tužba radi pobijanja sudske nagodbe
1041 Ugovor o nagodbi
2496.2 Izvansudska nagodba
SUDSKA PRAKSA
Ništetni ugovor o zajmu deviza (Rev 621/09-2)
Neograničeno isticanje ništetnosti (Rev-530/07-2)
Djelomična ništetnost (Pž-456/2007)
Pobojni ugovori - poništenje (Rev-839/09-2)
Poništenje ugovora o osiguranju (Rev 3715/99)
Pobojni ugovori - tužba radi poništenja ugovora (Rev -737/11-2)
Nagodba (Pž-7177/2005)
Nagodba (Rev-520/08-2)
Nagodba (Rev x 60/10-2)
Opći uvjeti ugovora - ništetnosti odredbi (Rev-1000/2006-2)
Napomena

Nagodba   ugovor kojim osobe između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu, uzajamnim popuštanjem prekidaju spor odnosno uklanjaju neizvjesnost i određuju svoja uzajamna prava i obveze. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 770.-771.)