Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2226 Tužba radi izdvajanja imovine iz ostavine
2233.2 Tužba radi utvrđenja da određena imovina ne ulazi u ostavinu
2210 Oporuka
2202 Tužba radi utvrđenja valjanosti usmene oporuke
2201 Tužba radi utvrđenja nevaljanosti pisane oporuke
SUDSKA PRAKSA
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Naknada štete - nasljeđivanje potraživanja (Gž-171/11)
Neograničeno isticanje ništetnosti (Rev-530/07-2)
Djelomična ništetnost (Pž-456/2007)
Ništetnost ugovora (Br. Gž-556/15-2)
Ništetnost ugovora - pravni interes (Pž-8201/16)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Napomena

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)