Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

29.ZN

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2200 Tužba radi utvrđenja ništavosti oporuke zbog nedostataka u volji oporučitelja
2202 Tužba radi utvrđenja valjanosti usmene oporuke
2210 Oporuka
2211 Oporuka sa određenim izvršiteljem
2212 Oporuka sa određenim zamjenikom nasljednika
2213 Oporuka sa zapisom
2216 Opoziv oporuke
2217 Izjava svjedoka usmene oporuke
SUDSKA PRAKSA
Nasljeđivanje - strane fizičke osobe (Gž-515/2009)
Opoziv oporuke (Gzz-3/2010-2)
Povreda prava na nužni dio (Gž-390/2012-2)
Vraćanje darova zbog povrede nužnog dijela (Gž-1845/11-2)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Izračun nužnog dijela nasljednika (Gž-397/2010-2)
Prelazak ostavine na nasljednike (Rev -2510/10-2)
Nasljeđivanje izvanbračnog druga (Rev -783/10-2)
Provedba rješenja o nasljeđivanju (10 Gž.3031/11-2)
Skrbnik ostavine (Gž -803/12)
Usmena oporuka (Gž-536/07-2)
Otvaranje nasljedstva (Gž-2381/2008-2)
Vlastoručna oporuka (Rev-1330/2008-2)
Nasljednička izjava (GŽ-871/05)
Napomena

Oporuka    Razredba posljednje volje kojom oporučitelj raspolaže za slučaj svoje smrti. Jednostrani je pravni posao jer nastaje očitovanjem volje samo jedne osobe - oporučitelja. Oporuka je strogo osobno očitovanje volje, što znači da se ne može valjano oporučiti preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika. Iako u postupku oporučivanja katkad sudjeluju i druge osobe, što ovisi o obliku oporuke, kao očitovanje posljednje volje oporuku može izjaviti jedino oporučitelj. Tipičan sadržaj oporuke čini: određivanje nasljednika, određivanje zamjenika, otpust duga, raspolaganje u dopuštene svrhe i osnivanje zaklade, priznanje majčinstva odnosno očinstva, postavljanje uvjeta, rokova i naloga te određivanje izvršitelja oporuke. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 947.-948.)