Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Povezani dokumenti
2343 Očitovanje radničkog vijeća - protivljenje odluci o otkazu
2342 Obavijest radničkom vijeću o namjeravanom otkazu ugovora o radu Slobodan pristup
2336 Odluka o usvajanju zahtjeva za zaštitu prava radnika
2330 Zahtjev za zaštitu prava protiv odluke o izvanrednom otkazu
2322 Tužba radi utvrđenja nedopuštenosti redovitog otkaza ugovora o radu, vraćanja radnika na rad i isplate plaće
2320 Upozorenje o obvezama iz radnog odnosa i mogućnosti otkaza
2317 Izvanredni otkaz ugovora o radu
2316 Izvanredni otkaz ugovora o radu od strane radnika
SUDSKA PRAKSA
Izvanredni otkaz ugovora o radu - rok (Revr -1337/11-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - neprofesionalno ponašanje (Revr -968/11-2 )
Izvanredni otkaz ugovora o radu zbog robnog manjka (Revr-1823/10-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - pritvor (Revr-1490/2010-2)
Sadržaj otkaza ugovora o radu (Revr-138/2005-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - alkoholiziranost (Revr-1741/12-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu (VSRH Revr 1491/2011-2) (Pr)
Radničko vijeće kao stranka pred sudom (Gž-31/11-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu (Revr-1162/11-2)
Savjetovanje sa sindikalnim povjerenikom (Revr-1745/11-2)
Neopravdani razlozi za otkaz - podnošenje kaznene prijave protiv direktora (Gž-3760/13-3)
Radno pravo - presumpcija nevinosti (ESLJP 29889/04)
Odgovornost poslodavca za štetu trećima (Rev-1180/08-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - prekluzivnost roka (Revr-146/08-2)
Zabrana otkaza trudnici (Revr 1227/09-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - nastavak radnog odnosa (Revr-542/2009-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - pravo na iznošenje obrane (Revr-599/2006-2)
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (Pž-4965/2009)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - izražavanje nezadovoljstva zbog upozorenja (Revr-384/2007-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - odbijanje naloga (Revr-730/11-2)
Izvanredni otkaz ugovora o radu - krađa goriva (Revr 2128/15-2)
Zaštita dostojanstva radnika (Revr-312/11-2)
Napomena