Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

206. ZV

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2062 Tužba predmnijevanog ovlaštenika služnosti radi utvrđenja postojanja služnosti
2057 Tužba radi utvrđenja prestanka osobne služnosti
2052 Tužba radi utvrđenja da je nakon diobe prestala stvarna služnost
1810 Ugovor o zasnivanju stvarne služnosti (kućna služnost)
1820 Ugovor o zasnivanju osobne služnosti (pravo stanovanja) Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Stjecanje prava služnosti (Gž-1553/2008-2)
Osnivanje prava služnosti (Gž-1505/2008)
Oporezivanje primitaka isplaćenih po osnovi ugovora o osnivanju prava služnosti (Mišlj. Por. uprave 23.3.2017.)
Pravo stanovanja (Gž-7063/14-2 )
Ovlasti plodouživatelja (Gž-37/2012)
Pravo plodouživanja (Rev-137/2007-2)
Pravo služnosti stanovanja i plodouživanja nekretnine (Gž-180/08-2)
Napomena

Osobne služnosti    stvarna prava koja ovlašćuju pojedinačno određenu osobu da se na određeni način služi tuđom stvari. Osobne služnosti su strogo osobna prava ustanovljena u korist određene osobe a traju onoliko vremena za koliko su osnovane, najduže do ovlaštenikove smrti. Nasljedive su samo ako su izričito osnovane za ovlaštenikove nasljednike. Načelno su djeljive. U osobne služnosti spadaju pravo plodouživanja, pravo uporabe i pravo stanovanja. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1003.)