Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

126. ZŽ

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2430 Tužba radi povrede autorskog prava
2422.2 Tužba radi povrede žiga
2410 Tužba radi povrede prava industrijskog obličja
2402 Tužba radi povrede patenta
SUDSKA PRAKSA
Zaštita etikete (Us-395/2003).
Žig - proglašavanje ništavim (Us-7969/07)
Konkurencija dvaju ili više registriranih žigova u odnosu na proizvode ili usluge (Pž-7542/08)
Prigovor - prijava za registraciju žiga (Us-5669/08)
Žig - zabrana korištenja (Revt 8/07-2)
Napomena

Žig    zaštićeni znak jedne pravne ili fizičke osobe kojoj pripada isključivo pravo da proizvode koji su označeni žigom stavlja u promet ili da se žigom koristi pri obavljanju uslužne djelatnosti. Kao žig može se zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda i njihova pakiranja, trodimenzionalne oblike i dr., pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika. Svaki gospodarski subjekt slobodno bira znak koji će zaštiti kao svoj žig. (Izvor: Pravni leksikon, 2007.,1865.-1867.)