Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

53. ZID

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1905 Ugovor o licenciji
1904 Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi
2422.1 Tužba radi povrede žiga
2422.2 Tužba radi povrede žiga
SUDSKA PRAKSA
Žig - proglašavanje ništavim (Us-7969/07)
Zaštita industrijskog obličja (Pž-6253/04)
Žig - zabrana korištenja (Revt 8/07-2)
Zaštita etikete (Us-395/2003).
Konkurencija dvaju ili više registriranih žigova u odnosu na proizvode ili usluge (Pž-7542/08)
Napomena

Žig    zaštićeni znak jedne pravne ili fizičke osobe kojoj pripada isključivo pravo da proizvode koji su označeni žigom stavlja u promet ili da se žigom koristi pri obavljanju uslužne djelatnosti. Kao žig može se zaštititi svaki znak koji se može grafički prikazati, osobito riječi, uključujući osobna imena, crteže, slova, brojke, oblike proizvoda i njihova pakiranja, trodimenzionalne oblike i dr., pod uvjetom da su prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga od proizvoda ili usluga drugoga poduzetnika. Svaki gospodarski subjekt slobodno bira znak koji će zaštiti kao svoj žig. (Izvor: Pravni leksikon, 2007.,1865.-1867.)