Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

49. OZ

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1806.2 Ugovor o diobi zajedničke imovine
2270 Tužba radi uzdržavanja bračnog druga
2252 Zahtjev za sporazumni razvod braka Slobodan pristup
2251 Tužba radi razvoda braka Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Bračna stečevina (Rev-369/2006-2)
Određivanje vremena kontakta djeteta s drugim roditeljem (Gž-1466/2010-2)
Promjena adrese (Rev 1556/09-5)
Pravo na suđenje u razumnom roku - razvod braka (ESLJP 38380/08)
Parnični troškovi - odvjetnička tarifa (Pž-5232/09)
Bračni ugovor - oblik (Rev 1069/2005-2)
Napomena

Ništavost    svojstvo pravnih poslova koji ne proizvode pravne učinke koje bi, da su valjani, trebali proizvoditi. Ništavost nastupa ex lege i na nju sud pazi po službenoj dužnosti. Razlozi ništavosti su: poslovna sposobnost, neke mane volje, nemogućnost, nedopuštenost, neodređenost ili neodredivost činidbe, nedopuštenost osnove te nedostatak potrebnog oblika. Posljedice ništavosti su obveza restitucije te eventualno odgovornost za štetu. Ne postoji ograničen vremenski rok za isticanje ništavosti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007. str. 839.)