Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1088.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
2182 Tužba zbog povišenja novčane rente
SUDSKA PRAKSA
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Naknada neimovinske štete zbog invaliditeta (Rev x- 147/2008-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Zastarijevanje tražbina osiguravatelja iz ugovora o osiguranju (Rev 1371/09-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev-817/2006-2)
Napomena