Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1094.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
2176.1 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost
2182 Tužba zbog povišenja novčane rente
2175 Tužba radi plaćanja rente zbog teške tjelesne ozljede
SUDSKA PRAKSA
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Ugovor o osiguranju - rokovi zastare (Rev-709/06-2)
Naknada štete u slučaju tjelesne povrede (Rev x 224/2008-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev x 344/10-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev -718/10-2)
Nasljeđivanje iznosa materijalne štete (Rev -1867/11-2)
Naknada nematerijalne štete za duševne boli - pripadanje nerođenom djetetu (Rev -920/09-2)
Odgovornost jedinice lokalne samouprave za štetu koju počini životinja lutalica (Gž-3791/11-3)
Naknada štete - izmakla dobit (Gž. 148/10-2)
Naknada neimovinske štete - mišljenje pravnih stručnjaka (Gž. 1214/10-2)
Osiguranje od automobilske odgovornosti za štetu trećim osobama (Rev-817/2006-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Porezni tretman izgubljene koristi (Mišlj. Porezne uprave od 5.9.2016.)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Napomena