Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

259.ZTD

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3132 Poslovnik o radu nadzornog odbora
3971 Odluka o razrješenju i imenovanju člana uprave Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Nagrada za rad članova nadzornog odbora (Pž- 3298/2009)
Opoziv članova nadzornog odbora dioničkog društva (Gž-30/2005-2)
Naknada štete društvu (Pž-2676/2008)
Napomena

Nadzorni odbor   organ ili tijelo pravne osobe koje nadzire vođenje poslova i u njoj i ima druge funkcije koje mu se daju zakonom ili konstitutivnim aktom te osobe. U društvima kapitala nadzorni odbor je obvezatan organ u dioničkim društvima a u društvima s ograničenom odgovornošću samo kada su za to ispunjeni zakonom propisani uvjeti, inače je fakultativan tj. društvo ga ima samo ako ga predvidi društvenim ugovorom. Ustanove, udruge i trgovačka društva osoba također imaju nadzorni odbor samo ako ga se predvidi statutima odnosno društvenim ugovorom. Nadzornom odboru se određuje stroga nadzorna funkcija s mogućnošću ograničenog miješanja u vođenje poslova društva davanjem prethodne suglasnosti na statutom ili njegovom odlukom određene radnje uprave, također zastupa društvo prema članovima uprave te ih imenuje i opoziva njihovo imenovanje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 769.-770.)