Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1101.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2186 Tužba radi naknade štete od organizatora priredbe
2185 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete u prometnoj nezgodi, solidarna odgovornost
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
2176.2 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
SUDSKA PRAKSA
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Naknada neimovinske štete - mišljenje pravnih stručnjaka (Gž. 1214/10-2)
Naknada štete - izmakla dobit (Gž. 148/10-2)
Odgovornost jedinice lokalne samouprave za štetu koju počini životinja lutalica (Gž-3791/11-3)
Nasljeđivanje iznosa materijalne štete (Rev -1867/11-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev -718/10-2)
Interni pravilnik - temelj za utvrđivanje osnova i visine štete (Rev x 750/13-2)
Odgovornost za štetu od opasne stvari - zračni jastuk (Rev 513/10-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (Rev-921/2007-2)
Novčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Zastara tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom (Rev-792/2006-2)
Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Nemogućnost restitucije (Gž. 1027/03-2)
Pravo braće i sestara na novčanu naknadu neimovinske štete (Rev-622/2007-2)
Napomena