Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

23051 Tužba radi naknade štete radniku
Slobodan pristup

Pravni temelj

111. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
2307 Odluka o djelomičnom oslobođenju radnika od dužnosti naknade štete
2305 Zahtjev radnika za naknadu štete od poslodavca
2306 Prijava štete radnika
2176 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup
SUDSKA PRAKSA
Isplata obračunske zakonske kamate prije isplate glavnice (Gž-2786/13-2)
Naknada štete poslodavcu (Rev 117/07-2)
Odgovornost poslodavca za štetu trećima (Rev-1180/08-2)
Odgovornost poslodavca za štetu radniku (Gž R-400/18-2)
Otkaz ugovora o radu - naknada štete (Rev 2470/2019-2)
Naknada štete radniku - prestanak radnog odnosa (Gž R-34/16-2)
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Naknada prekomjerne štete (Rev-1141/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Odgovornost poslodavca za štetu radniku (Revr 1791/2010-29
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Napomena