Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

23051 Tužba radi naknade štete radniku
Slobodan pristup

Pravni temelj

111. ZOR

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2177 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) i neimovinske (nematerijalne) štete Slobodan pristup
2181 Tužba radi naknade štete u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja
2176 Tužba radi naknade imovinske (materijalne) štete
2306 Prijava štete radnika
2305 Zahtjev radnika za naknadu štete od poslodavca
2307 Odluka o djelomičnom oslobođenju radnika od dužnosti naknade štete
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
SUDSKA PRAKSA
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Popravljanje neimovinske štete - osobe koje imaju pravo na novčanu naknadu (Rev- 70/2009-2)
Zatezna kamata na imovinsku (materijalnu) štetu (Gž.5725/11-2)
Naknada štete - odgovornost ustanove (Rev-586/2007-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Popravljanje imovinske štete - izgubljena zarada zbog nesposobnosti za rad (Revr 590/11-2)
Nenovčana naknada neimovinske štete (Rev x-81/2009-2)
Doprinos oštećenika vlastitoj šteti (Rev 39/2008-2)
Naknada štete zbog pretrpljenog straha (Pž-691/03)
Naknada štete radniku - prestanak radnog odnosa (Gž R-34/16-2)
Otkaz ugovora o radu - naknada štete (Rev 2470/2019-2)
Odgovornost poslodavca za štetu radniku (Gž R-400/18-2)
Odgovornost poslodavca za štetu trećima (Rev-1180/08-2)
Naknada štete poslodavcu (Rev 117/07-2)
Isplata obračunske zakonske kamate prije isplate glavnice (Gž-2786/13-2)
HZMO - naknada štete (Gž-1356/2020-2)
HZMO - naknada štete (Gž-2132/2018-6)
Naknada štete na radu - uzročno posljedična veza (Gž R-436/2022-3)
Zastara naknade štete - vođenje kaznenog postupka (Rev 195/2022-2)
Naknada prekomjerne štete (Rev-1141/2007-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Odgovornost poslodavca za štetu radniku (Revr 1791/2010-29
Odgovornost za štetu - osnova odgovornosti (Revr-1131/2007-2)
Napomena