Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1047. st. 3.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2172 Tužba radi naknade štete uzrokovane opasnom djelatnošću
2183 Tužba radi novčane naknade neimovinske (nematerijalne) štete
SUDSKA PRAKSA
Odgovornost države za štetu zbog nezakonitog rada tijela državne uprave (Rev-740/2008-2)
Naknada štete - povećanje rente (Rev-1388/2007-2)
Odgovornost za štetu organizatora priredbe (Gž-4424/2008)
Doprinos oštećenika šteti (Rev 1577/10-2)
Pretpostavke odgovornosti za štetu (Gž-1450/11)
Naknada prekomjerne štete (Rev-1141/2007-2)
Parnični troškovi (Rev-643/2008-2)
Odgovornost države za štetu koju počini sudac (Gž-1544/18-2)
Naknada štete (Gž-861/2019-2)
Doprinos oštećenika šteti (Gž-291/2017-2)
Odgovornost za štetu imatelja opasne stvari (Rev-926/2006-2)
Odgovornost za štetu zbog opasne stvari (Rev x-487/2009-2)
Uklanjanje opasnosti štete (Gž-96/13-2)
Naknada štete na radu - uzročno posljedična veza (Gž R-436/2022-3)
Naknada štete vlasniku privremeno oduzetog vozila (Gž-458/2022-2)
Zastara tražbine naknade štete (84/2007-2)
Pravo vjerovnika na naknadu štete (Rev-673/2009-2)
Napomena

Naknada štete oblik po­pravljanja imovinske štete koji se sastoji u novčanom ekvivalentu pretrpljene sadašnje ili budu­će štete; odšteta. U hrvatskom pravu pravilo je da se imovinska šteta popravlja naturalnom restitucijom. Ako to nije moguće, ili ne popravlja čitavu štetu, ili oštećenik to zahtijeva, a okolnosti slučaja ne opravda­vaju uspostavu prijašnjega stanja, sud će odre­diti naknadu u novcu. Ako je stvar koja je bila oduzeta vlasniku na nedopušten način propala zbog više sile, odgovorna osoba dužna je dati naknadu u novcu. Obveza naknade štete dospi­jeva u trenutku nastanka štete i od tada na dugovani iznos teku zatezne kamate. Kod deliktne odgovornosti vrijedi načelo potpune naknade, što znači da se naknađuje obična šteta i izmakla korist, odnosno, sud će oštećeniku dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se njegova imovinska situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Kod ugovorne je odgovornosti pravo na tzv. nepredvidivu štetu vezano za više stupnjeve krivnje. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 774.)