Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

1122.-1229.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2191.1 Tužba radi naknade nužnih izdataka poslovođe bez naloga
2190.2 Tužba zbog stjecanja bez osnove
SUDSKA PRAKSA
Poslovodstvo bez naloga (Gž-1644/07)
Poslovodstvo bez naloga (Rev -2200/2012-3)
Poslovodstvo bez naloga - obavljanje tuđih poslova protiv zabrane (Gž-360/07-2)
Napomena

Nalog    jednostrana izjava volje kojom jedna osoba (mandant, nalogodavac, gospodar posla) nalaže drugoj osobi (mandataru, nalogoprimcu) a ujedno je i ovlašćuje, da za njezin račun obavlja određene pravne ili faktične poslove; mandat. Obveza i ovlast obavljanja poslova mandanta ne nastaje dok mandatar ne prihvati nalog, kada nastaje ugovor o nalogu. Nalog se može prihvatiti i šutnjom. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 778.)

 

Poslovodstvo bez naloga     nezvano obavljanje tuđih poslova, obavljanje tuđeg pravnoga ili faktičnoga posla od strane jedne osobe, poslovođe bez naloga, u interesu i za račun druge osobe, gospodara posla, a da poslovođa bez naloga nije na to obvezan ni ovlašten zbog čega između njega i gospodara posla na temelju zakona nastaje obveznopravni odnos u kojem obje strane imaju obveze i ovlasti. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., 1164.)