Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

150.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2496.2 Izvansudska nagodba
2496.1 Izvansudska nagodba
2109 Tužba radi utvrđenja ništetnosti ugovora o nagodbi
1041 Ugovor o nagodbi
SUDSKA PRAKSA
Novacija ugovora - predstečajna nagodba (Gž-2618/15-2)
Ustupanje umjesto ispunjenja (Pž-3999/04)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Ispunjenje obveza od strane treće osobe (Rev x-118/10-2)
Nagodba (Pž-7177/2005)
Nagodba (Rev-520/08-2)
Napomena

Nagodba   ugovor kojim osobe između kojih postoji spor ili neizvjesnost o nekom pravnom odnosu, uzajamnim popuštanjem prekidaju spor odnosno uklanjaju neizvjesnost i određuju svoja uzajamna prava i obveze. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 770.-771.)