Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

389.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2152 Tužba radi ispunjenja ugovora o djelu
2142 Tužba radi ispunjenja ugovora o zamjeni
2131.2 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji (predaje stvari)
2131.1 Tužba radi ispunjenja ugovora o kupoprodaji
2107 Tužba radi ispunjenja ugovora o jamstvu
2101 Tužba radi ispunjenja alternativne obveze
SUDSKA PRAKSA
Ugovorna kazna - zakašnjenje u ispunjenju obveze (3542/2018-2)
Redoslijed uračunavanja ispunjenja (Rev 2456/2018-2)
Ortaštvo - ispunjenje obveza (Revt 302/14-2)
Prigovor neispunjenja (Rev-159/00)
Raskid ugovora - ispunjenje glavne obveze (Gžn-1327/14-2)
Zastara ispunjenja solidarne obveze - mjesečna renta (Gž-1552/14-2)
Ispunjenje obveza od strane treće osobe (Rev x-118/10-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Istodobno ispunjenje dvostranoobveznih ugovora (Pž-3223/2005)
Posljedice neispunjenja obveze (Pž-1408/10)
Ispunjenje obveze u roku (Revt-164/09-2)
Ispunjenje obveze III (Rev 293/11-2)
Ispunjenje obveze (Revt 257/2010-2)
Bankarsko jamstvo - odgovornost za ispunjenje cijele obveze (Pž-1268/93)
Nemogućnost ispunjenja (Rev-690/2007-2)
Ustupanje umjesto ispunjenja (Pž-3999/04)
Ispunjenje obveze (Rev-1153/2006-2)
Ispunjenje sa subrogacijom (Rev-990/2005-2)
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Pž-2535/2006)
Napomena