Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

38.-40.ZOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
1001 Ugovor sa fakultativnom obvezom
1002 Ugovor sa djeljivom obvezom
1003 Ugovor sa solidarnom obvezom
2101 Tužba radi ispunjenja alternativne obveze
1000 Ugovor sa alternativnom obvezom
SUDSKA PRAKSA
Raskid ugovora zbog neispunjenja (Rev x-158/11-2)
Raskid ugovora jednostranom izjavom (Pž-6320/2007)
Učinci raskida ugovora (Revrx 1566/12-2)
Sklapanje ugovora - izjava volje (Rev -847/10-2)
Raskid dvostranog ugovora (Rev -1307/10-2)
Razlika između alternativne i fakultativne obveze (Pž-2419/93)
Alternativne obveze (REV412/2003-2)
Napomena

Fakultativna obveza   obveza kod koje dužnik duguje samo jednu činidbu, ali mu je dopušteno osloboditi se svoje obveze ispunjenjem neke druge određene čindbe. Izbor je na strani dužnika i njime se dužnik može poslužiti sve dok vjerovnik u postupku ovrhe ne dobije dugovanu činidbu. Vjerovnik može od dužnika zahtijevati samo dugovanu činidbu. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 330.)