Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

22. st. 2. t. 2. ZUS

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2933 Tužba radi postupanja javnopravnog tijela
2931 Tužba radi djelomičnog poništavanja pojedinačne odluke
2930.1 Tužba radi poništavanja pojedinačne odluke (Lokalna samouprava)
SUDSKA PRAKSA
Upravni spor - izvršenje presude (Usž-19/12)
Upravni spor - presuda radi naknade štete (Us-4952/09)
Upravni spor - stvarna nadležnost (Us-4914/10)
Zastara isplate mirovine (Rev-939/2008-2)
Upravni spor - dopunska presuda (Us-324/11)
Upravni spor - protutužba (Usž-2312/15-2)
Troškovi upravnog spora (Usoz-4/17-5)
Šutnja uprave (7 UsI-947/12-16) (Pr)
Šutnja uprave (Us-7025/00)
Upravni spor zbog šutnje uprave - povlačenje tužbe (Us-12470/11)
Upravni spor protiv rješenja Vlade RH (Us-4348/10)
Upravni spor - obeštećenje korisnika mirovine (Us-9767/11)
Upravni spor - neizvršenje presude zbog zahtjeva za zaštitu zakonitosti (Us-2180/11)
Napomena

 

Upravni spor    spor pred sudom o zakonitosti upravnoga akta. Mogu ga pokrenuti fizičke ili pravne osobe, ako drže da im je aktom povrijeđeno neko pravo ili neposredan osobni interes utemeljen na zakonu, te nadležni državni odvjetnik ili drugo zakonom ovlašteno tijelo. U teoriji se upravni sporovi dijele na;  sporove o zakonitosti upravnog akta i sporove pune jurisdikcije; prvotne i naknadne sporove te; objektivne i subjektivne sporove. (Izvor: Pravni leksikon, 2007., str. 1697.)