Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

43.SZ i PSOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2505 Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika
2500 Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka Slobodan pristup
2540 Tužba stečajnog vjerovnika radi pobijanja kongruentne pravne radnje stečajnog dužnika
2541 Tužba stečajnog vjerovnika radi pobijanja inkongruentne pravne radnje stečajnog dužnika
SUDSKA PRAKSA
Vrijeme poduzimanja pravne radnje (Pž-6671/2003)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev-1278/2007-2)
Stečaj - osporene tražbine (Pž-4620/06)
Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-5258/06)
Prijelaz prava sa stečajnog dužnika na stečajnog upravitelja (Pž-213/11)
Stečajni postupak - tijek parnice o tražbini (Pž-991/2009)
Tražbine stečajnog postupka (Revt-47/10-2)
Izjava o pristupanju dugu - stečaj (Pž-4983/04)
Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-2798/2004)
Osporene tražbine (Revt-127/12-2)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev -488/2009-3)
Namirenje tražbina tijekom predstečajne nagodbe (Gž Ovr-3229/15)
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Mišlj. Porezne uprave od 8.9.2016.)
Rješenje u predstečajnoj nagodbi - ovršna isprava (Gž Ovr-948/15-3)
Postupak predstečajne nagodbe (Gž-2555/14-2)
Osporene tražbine (Revt-127/12-2)
Napomena