Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Pravni temelj

43.SZ i PSOO

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
2541 Tužba stečajnog vjerovnika radi pobijanja inkongruentne pravne radnje stečajnog dužnika
2540 Tužba stečajnog vjerovnika radi pobijanja kongruentne pravne radnje stečajnog dužnika
2500 Prijedlog vjerovnika za otvaranje stečajnog postupka
2505 Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika
SUDSKA PRAKSA
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev -488/2009-3)
Osporene tražbine (Revt-127/12-2)
Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-2798/2004)
Izjava o pristupanju dugu - stečaj (Pž-4983/04)
Pojam stečajnog vjerovnika (Pž-4161/00)
Skraćeni stečajni postupak (St-538/12)
Zadržavanje prava na prijeboj (Pž-5627/06)
Dužnosti stečajnog upravitelja (Pž-4111/2010)
Tražbine stečajnog postupka (Revt-47/10-2)
Stečaj - primjena odredaba o parničnom postupku (Pž-5036/2010)
Prijelaz prava sa stečajnog dužnika na stečajnog upravitelja (Pž-213/11)
Stečajni postupak - tijek parnice o tražbini (Pž-991/2009)
Prijelaz prava sa stečajnog dužnika na stečajnog upravitelja (Pž-213/11)
Stečaj - primjena odredaba o parničnom postupku (Pž-5036/2010)
Dužnosti stečajnog upravitelja (Pž-4111/2010)
Pobijanje pravne radnje stečajnog dužnika (Pž-5258/06)
Namjerno oštećenje stvari (Pž-6159/05)
Stečaj - osporene tražbine (Pž-4620/06)
Pobijanje dužnikove pravne radnje (Rev-1278/2007-2)
Vrijeme poduzimanja pravne radnje (Pž-6671/2003)
Napomena