Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3610 Statut zaklade
Statute of a Foundation

Pravni temelj

25.ZZk

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3601 Ugovor o osnivanju zaklade
3600 Izjava o osnivanju zaklade
SUDSKA PRAKSA
Neprofitna udruga i odbitak pretporeza (Mišljenje Por. uprave od 5.9.2016.)
Unos nekretnine u zakladu (Mišljenje Porezne uprave od 29.9.2016.)
Retroaktivnost Zakona o zakladama i fundacijama (Rev-1031/1999-2)
Napomena