Egzemplar logotip

Dokument

Pravni temelj

Preuzimanje dokumenata

Dokument

3560 Statut vijeća nacionalnih manjina
Slobodan pristup

Pravni temelj

27. UZPNM

Preuzimanje dokumenata

Preuzimanje
Povezani dokumenti
3502 Statut ustanove
3401.1 Statut udruge
2952 Prijedlog za ocjenu suglasnosti zakona sa Ustavom
2950 Ustavna tužba
3610 Statut zaklade Slobodan pristup
3650 Statut fundacije
SUDSKA PRAKSA
Utemeljenost akta na zakonu - iseljenje (U-III-553/94)
Udruga povratnika - udruga nacionalne manjine (U-VII/368/2004) (Od)
Napomena